Thông báo: Thay đổi thời gian tập trung đến trường sau dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Theo thông báo số 418/TB-BKHN, ngày 24/12/2020 về việc nghỉ Tết: Sinh viên HPC được nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021, nhưng do tình hình dịch bệnh nay Nhà trường thông báo thay đổi lịch như sau:

  1. Tất cả học sinh, sinh viên toàn Trường sẽ tiếp tục nghỉ tại nhà cho đến hết ngày 28/02/2021.
  2. Thời gian học sinh, sinh viên nghỉ tại nhà, các khoa sẽ tổ chức dạy học trực tuyến qua internet để đảm bảo chương trình và tiến độ học tập (thời khóa biểu học trực tuyến qua internet HSSV xem tại địa chỉ: https://bachkhoahanoi.edu.vn/phong-dao-tao/), yêu cầu HSSV chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học tập online.
  3. Sau ngày 28/02/2021 căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nhà Trường sẽ có thông báo ngày HSSV đến trường học tập tập trung sau.

Nhà trường yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm lớp, lãnh đạo các khoa triển khai thông báo này tới tất cả HSSV đơn vị mình phụ trách. Đồng thời theo dõi, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.