Thông báo nghỉ Tết Độc lập 2/9/2016

Kính gửi: Các đơn vị toàn trường

     Căn cứ Thông báo của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc thực hiện nghỉ lễ tết năm 2016;

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2016 như sau:

– Các cán bộ, giáo viên, sinh viên toàn trường được nghỉ 03 ngày từ thứ 6 ngày 02/09/2016 đến hết chủ nhật ngày 04/09/2016. Riêng bộ phận bảo vệ cử 01 người trực.

Thứ 2 ngày 05/09/2016, Trường trở lại làm việc bình thường.

Đề nghị các đơn vị: Khoa, Phòng, Ban triển khai thông báo này đến toàn bộ cán bộ, giáo viên và sinh viên thực hiện chế độ nghỉ lễ đúng thời gian quy định trên.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)