Lịch thi kết thúc lớp 10 của lớp BK5.01-BTVH năm học 2014-15

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

LỊCH THI KẾT THÚC LỚP 10
PHÒNG ĐÀO TẠO Năm học: 2014-2015
LỚP: BK5.01-BTVH
STT Môn thi Ngày/Giờ thi Phòng thi GV coi thi
1 Ngữ văn 8h00, Thứ 4
05/08/2015
202
Nhà D
2 Toán học 14h00, Thứ 4
05/08/2015
202
Nhà D
3 Vật lý 8h00, Thứ 5
06/08/2015
202
Nhà D
4 Hóa học 10h00, Thứ 5
06/08/2015
202
Nhà D
Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ghi chú:
1. Sinh viên đến đúng giờ và mang theo thẻ sinh viên
2.  Sinh viên đến muộn 15 phút sau giờ thi không được vào phòng thi