Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch 2017 đối với học sinh – sinh viên toàn trường như sau:

  1. Đối tượng nghỉ Tết:

Tất cả học sinh – sinh viên đang theo học các bậc đào tạo tại trường.

  1. Thời gian nghỉ Tết:

– Thời gian nghỉ: từ ngày 31/12/2016  đến hết ngày 02/01/2017.

– Thời gian học: bắt đầu học từ ngày 03/01/2017.

  1. Tổ chức thực hiện:

– Để thực hiện tốt lịch nghỉ Tết Dương lịch 2017, Phòng đào tạo yêu cầu  Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ tết đến từng sinh viên và nhắc nhở sinh viên trở lại học tập theo đúng thời gian đã thông báo trên.

PHÒNG ĐÀO TẠO