Kế hoạch tổ chức nghỉ mát hè 2016

Để khích lệ tinh thần và nâng cao hứng khởi làm việc cho cán bộ, giáo viên. Năm nay, Nhà trường tổ chức chương trình nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian – địa điểm:
– Thời gian dự kiến: 3 ngày 2 đêm (từ 23/06 – 25/06)
– Địa điểm: Cửa Lò (Nghệ An)

2. Kinh phí:
– Nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí cho cán bộ, giáo viên nhà trường
– Cán bộ, giáo viên nào đăng ký người đi kèm thì đóng thêm phí.

3. Thời gian đăng ký
– Hạn đăng ký cuối cùng là ngày 08/06/2016 tại Phòng hành chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

(đã ký)