Thông báo lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021” dành cho Tân sinh viên K20 – Nhập học đợt I

Thực hiện thông báo số 217/TB-BKHN, ngày 21/8/2020 của Hiệu trưởng về tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021 dành cho Tân sinh viên K20 – Nhập học ĐỢT 1. Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo lịch học chính trị đầu khóa, cụ thể như sau:

ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA: Hội trường tầng 7 Cơ sở HPC Mỹ Đình Hà Nội.
1. Lịch học chính trị, triển khai các quy chế:
Thời gian cụ thể cho các Ngành như sau:
+ 8h15 ngày 31/8/2020 dành cho sinh viên học ngành: Tiếng Hàn.
+ 13h30 ngày 31/8/2020 dành cho sinh viên học ngành: Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh.
+ 8h15 ngày 01/9/2020 dành cho sinh viên học các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, Logistics, Truyền thông Đa phương tiện.
+ 8h15 ngày 03/9/2020 dành cho sinh viên học ngành: Công nghệ ôtô.
+ 13h30 ngày 03/9/2020 dành cho sinh viên học các ngành: Công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Điện-điện tử, Điện công nghiệp.
2. Lịch học định hướng của các Khoa và GVCN:
– Địa điểm: Hội trường tầng 7 Cơ sở HPC Mỹ Đình Hà Nội.
Thời gian cụ thể cho các Ngành như sau:
+ Ngành tiếng Hàn: 13h30 ngày 01/9/2020 (thứ ba).
+ Ngành Công nghệ ôtô: 8h30 ngày 04/9/2020 (thứ sáu).
+ Ngành tiếng Trung: 13h30-15h25 ngày 04/9/2020 (thứ sáu).
+ Ngành Chăm sóc sắc đẹp: 15h35-17h30 ngày 04/9/2020 (thứ sáu).
+ Ngành Điện-điện tử, Điện Công nghiệp: 8h30 ngày 05/9/2020 (thứ
bảy).
+ Ngành Công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Truyền thông Đa phương tiện: 13h30 ngày 05/9/2020 (thứ bảy).
Các ngành còn lại sẽ triển khai tại các phòng học Cơ sở HPC Mỹ Đình như sau:
+ Ngành tiếng Nhật: 13h30 ngày 01/9/2020 tại phòng học 304
+ Ngành Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị Khách sạn: 13h30 ngày 03/9/2020 tại phòng học 304.
+ Ngành Quản trị Kinh doanh, Logistics: 13h30 ngày 03/9/2020 tại phòng học 305.
+ Ngành tiếng Anh: 13h30 ngày 07/9/2020 tại phòng học 305.
3. Kế hoạch học tập chính khóa Học kỳ I, năm học 2020-2021 của TÂN SINH VIÊN K20, NHẬP HỌC ĐỢT 1, bắt đầu từ ngày 07/9/2020 (các Khoa sẽ thông báo Thời khóa biểu chi tiết).