Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh