Quyết định thành lập Hội đồng Xây dựng Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thành trường CAO ĐẲNG

Theo đó, Hội đồng xây dựng Đề án bao gồm những ông/bà sau:

1. Ông Bùi Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng Giáo dục nhà trường) – Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Ngô Văn Sự (Hiệu trưởng) – Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Ông Nhâm Phong Tấn (Cố vấn) – Thành viên

4. Ông Hà Đình Thủy (Phó Hiệu trưởng) – Thành viên

5. Ông Phạm Văn Hiếu (Phó Hiệu trưởng) – Thành viên

6. Bà Trần Thị Vân (Trưởng phòng Tổ chức Hành chính) – Thành viên

7. Bà Phạm Minh Tơ (Trưởng phòng Truyền thông) – Thành viên

8. Bà Lê Thị Huyền (Kế toán trưởng) – Thành viên

9. Bà Phạm Thị Huyền Chang (Cán bộ phòng HTQT) – Thành viên

Hội đồng xây dựng Đề án có nhiệm vụ lập Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thành trường Cao đẳng theo Quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quyết định Thành lập Hội đồng xây dựng Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội thành trường Cao đẳng có hiệu lực từ Tháng 6/2017.