HPC: Thông báo phát hành “Giáo trình Tiếng Hàn dành cho sinh viên Việt Nam” Quyển 1, Quyển 2

“Giáo trình Tiếng Hàn dành cho sinh viên Việt Nam” được biên soạn công phu, khoa học, minh họa phong phú, thuận lợi cho người dạy và người học, phù hợp với hệ thống giáo dục tiếng Hàn tại các trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam.

Tiếng Hàn là một trong những ngành đào tạo thế mạnh của HPC trong nhiều năm qua. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, công tác xây dựng các đầu sách học tập về ngôn ngữ Hàn luôn được nhà trường chú trọng.

Biên soạn Bộ “Giáo trình Tiếng Hàn dành cho sinh viên Việt Nam”, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã hợp tác với GS – TS. Cho Hang Rok, hiện là Viện trưởng Viện đào tạo Ngôn ngữ Văn hóa Quốc tế, Đại học Sang Myung Hàn Quốc và TS. Lê Đăng Hoan, Cố vấn cao cấp về đào tạo tiếng Hàn của trường. Bằng những kinh nghiệm quý báu trong công tác đào tạo, soạn thảo giáo trình Tiếng Hàn nhiều năm của GS -TS. Cho Hang Rok và TS. Lê Đăng Hoan, bộ giáo trình Tiếng Hàn sẽ là chìa khóa mở ra kho tàng ngôn ngữ Tiếng Hàn cho sinh viên và những người yêu thích học hỏi, khám phá.

Để kịp thời hỗ trợ sinh viên trong học tập, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc thời gian đăng ký mua “Giáo trình Tiếng Hàn dành cho sinh viên Việt Nam”

Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/10 – 30/10

Giá sách

– Quyển 1: 100.000đ/quyển

– Quyển 2: 110.000/quyển

Sinh viên đăng ký mua giáo trình với Lớp trưởng.

Lớp trưởng các lớp sẽ tập hợp danh sách gửi Cô Trần Hà – Phòng Đào tạo.

SĐT: 0961 224 529