HPC – Những chặng đường Xuân

Nhà trường đã tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của xã hội, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên của 2 cơ sở HPC Hà Nội, HPC Hải Phòng đều được triển khai tập trung, hiệu quả, tạo nên những nền tảng cơ bản nhất để đưa hoạt động đào tạo đi vào nề nếp, kỷ cương.

Nỗ lực từng ngày để xây dựng phát triển một ngôi trường kiểu mẫu, trên hành trình đó, tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội luôn ý thức được sứ mệnh, trọng trách trong sự nghiệp phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; Cùng chung tay vì mục tiêu – tạo ra một “hệ sinh thái” giáo dục mang thương hiệu HPC, đem lại những giá trị nhân văn và bền vững cho cộng đồng.

https://www.youtube.com/watch?v=f57dU3e4BXw&t=16s