Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường