Phải đảm bảo năng lực tiếng trước khi du học Hàn Quốc

Du học Hàn Quốc 2016 ít nhiều sẽ có sự khác biệt so với những năm trước, tuy nhiên chung quy muốn được học tại Hàn Quốc điều bạn cần đảm bảo là năng lực tiếng Hàn của mình.

Trước khi du học Hàn Quốc, các bạn cần phải thi tiếng Hàn. Đây là hình thức áp dụng đối với rộng rãi nhiều đối tượng nhưng chủ yếu là du học sinh hoặc kiều bào trong và ngoài nước.

Hình thức thi :Thi năng lực tiếng Hàn thông dụng khi bạn du học Hàn Quốc 2016

Cấp độ thi chia làm 3 cấp: Sơ cấp (cấp 1-2), Trung cấp (cấp 3-4 ), Cao cấp ( cấp 5-6).

Du học Hàn Quốc 2016 – Bạn phải đảm bảo năng lực tiếng HànCác hạng mục cần đánh giá và điểm số:

-Từ vụng và ngữ pháp : Loại hình chọn câu với số lượng 30 câu hỏi, điểm số tối đa 100 điểm

-Phần viết : Loại hình viết số lượng 4-6 câu với điểm số tới đa 60 điểm kết hợp với loại hình chọn câu số lượng 10 câu điểm số tối đa 40 điểm.

-Phần nghe : Loại hình chọn câu, số lượng câu hỏi 30, điểm số tối đa 100 điểm.

Du học Hàn Quốc 2016 – Bạn phải đảm bảo năng lực tiếng Hàn

Như vậy, thí sinh cần vượt qua từ 104 – 106 câu hỏi với điểm mỗi hạng mục là 100 điểm.

Tiêu chuẩn đỗ của mỗi cấp độ là khách nhau.

-Cấp độ sơ cấp : cấp 1 điểm đỗ khá khiêm tốn 50 trở lên, điểm liệt dưới 40 điểm; cấp 2 điểm đỗ trên 70 điểm, điểm liệt dưới 50.

-Cấp độ trung cấp : cấp 3 điểm đỗ chỉ cần trên 50 điểm, điểm liệt dưới 40 điểm; cấp 4 điểm đỗ cũng trên 70 điểm, điểm liệt dưới 50 điểm.

-Cấp độ cao cấp : cấp 5 điểm đỗ trên 50, điểm liệt dưới 40; cấp 6 điểm đỗ cũng trên 70, điểm liệt dưới 50 điểm.

Du học Hàn Quốc 2016 – Bạn phải đảm bảo năng lực tiếng Hàn

Chắc chắn du học Hàn Quốc 2016, bạn sẽ trải qua những lần thi năng lực tiếng Hàn như thế này để cái thiện tiếng Hàn của mình và duy trì tại trường học.

Du học Hàn Quốc 2016 vùa là cơ hội vùa là thách hức cho mỗi bạn trẻ muốn du học tại xứ sở Kim Chi xinh đẹp.