Du học Hàn Quốc tại trường Cao đẳng Pusan

Du học Hàn Quốc tại trường Cao đẳng Pusan

Trong quá trình phát triển, cao đẳng kĩ thuật Pusan đã đạt được một tiến bộ đáng kể bằng các phương tiện giáo dục chuyên ngành phù hợp, đầu tư và quốc tế hóa giáo dục của các trường đại học, phát triển chương trình dài hạn và nó cố gắng để nhảy cao hơn như một cái nôi nuôi dưỡng các chuyên gia kỹ thuật, trong khi tăng cường năng lực học tập, hành chính cho đến mức tối ưu cho các đại học kỹ thuật tốt nhất.

Cao đẳng kỹ thuật Pusan là một trong những trường được chính phủ chọn vào “ dự án phát triển các trường cao đẳng, trung cấp nghề hàng đầu về đào tạo cho du học sinh nước ngoài liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài ( Global College )” năm 2010 – đối tượng là sinh viên nước ngoài sau khi được đào tạo kĩ thuật ngành nghề có thể làm việc trong các doanh nghiệp Hàn quốc tại nước ngoài.

Trường có tổng số học viên: 4376 sinh viên, trong đó có 121 du học sinh

Các khoa của trường: khoa ô tô, khoa điện tự động hóa, khoa điện, khoa điện tử, khoa thiết kế trình diễn thời trang, khoa thông tin kinh doanh,…