Du học Hàn Quốc cùng trường đại học Hallym Hàn Quốc

Trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn Hallym được thành lập với mục đích đào tạo tiếng Hàn Quốc thông qua những chương trình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Trung tâm có môi trường quốc tế, trang thiết bị hiện đại cùng với những giáo viên giỏi nhiều kinh nghiệm. Chương trình đào tạo khoa học, hiệu quả giúp học sinh nhanh chóng làm quen với tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc. Kết thúc quá trình học tiếng, học sinh có thể đăng ký nhập học vào đại học Hallym hoặc trường Cao học Quốc tế Hallym.

Du học Hàn Quốc cùng trường đại học Hallym Hàn Quốc

1. Chương trình đào tạo sinh viên du học Hàn Quốc:

– Các kỳ học tiếng:

– Chương trình chuyển tiếp: sau khi kết thúc đủ thời gian học tiếng tại trung tâm học sinh sẽ được ưu tiên nhập học vào khoa Đông Nam Á và các khoa khác của trường cao học Hallym hoặc trường Đại học Hanllym.

2. Chuyên ngành đào tạo:

Khoa Chuyên ngành
Xã hội và nhân văn Tiếng Hàn, tiếng Anh, luật, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính…
Khoa học tự nhiên Toán, hóa, vật lý, khoa học môi trường, công nghệ thực phẩm..
Năng lượng Máy tính, điện tử
Y dược Khoa học y dược