Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

HomeHợp tác quốc tếVăn hóa bốn phươngDanh sách các trường đại học tại Hàn Quốc

Danh sách các trường đại học tại Hàn Quốc

   Hiện nay nhu cầu về du học Hàn Quốc đang được tăng cao vì thế thông tin danh sách này bao gồm tên và địa chỉ liên lạc của 168 trường đại học/viện nghiên cứu ở Hàn Quốc, được xếp theo thứ tự từ A đến Z, cập nhật ngày 08/09/2014 sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về nền giáo dục của Hàn Quốc trong việc chon trường du học.

   Cũng trong danh sách này, tên của một số trường đại học đã được cập nhật và sửa đổi. Xin xem thêm bảng phụ lục ở cuối bài viết.

Giải thích các ký hiệu:

– [A]: Đại học Nghệ thuật
– [A-N]: Đại học Nghệ thuật Quốc gia
– [E]: Đại học Sư phạm
– [E-N]: Đại học Sư phạm Quốc gia
– [E-T-N]: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quốc gia
– [F]: Đại học Ngoại ngữ
– [M-N]: Đại học Hàng hải Quốc gia
– [N]: Đại học Quốc gia
– [R]: Đại học Tôn giáo
– [T]: Đại học Khoa học & Kỹ thuật
– [T-N]: Đại học Kỹ thuật Quốc gia
– [W]: Đại học Nữ

STTTên trườngThông tin liên hệ
1Ajou University– Website: http://www.ajou.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 수원시 영통구 원천동 산 5번지

– Email: inter@ajou.ac.kr

2[N] Andong National University– Website: http://www.andong.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 안동시 송천동 388번지

– Email: w3master@andong.ac.kr

3Anyang Universiry– Website: http://www.anyang.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 안양시 만안구 안양5동 708-113번지

– Email: global@anyang.ac.kr

4Baekseok University– Website: http://www.bu.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 천안시 동남구 안서동 115번지

– Email: webmaster@bu.ac.kr

5[R] Busan Presbyterian University– Website: http://www.bjc.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 김해시 구산동 764번지

– Email: webmaster@bpu.ac.kr

6[W] Busan Women’s College– Website: http://www.bwc.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 부산진구 양정동 74번지

– Email:

7[R] Calvin University– Website: http://calvin.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 용인시 기흥구 마북동 142-12번지

– Email:

8[R] Catholic University of Daegu– Website: http://www.cataegu.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경산시 하양읍 금락리 330번지

– Email: webadmin@cu.ac.kr

9[R] Catholic University of Pusan– Website: http://www.cup.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 금정구 부곡3동 9번지

– Email:

10CHA Euigwa University– Website: http://www.cha.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 포천시 동교동 198-1번지

– Email: webmaster@chamc.co.kr

11[N]Changwon National University– Website: http://www.changwon.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 창원시 의창구 사림동 9번지

– Email: cinter@chagnwon.ac.kr

12[E-N] Cheongju National University of Education– Website: https://www.cje.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 청남로 2065번지

– Email:

13Cheongju University– Website: http://www.chongju.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청북도 청주시 상당구 내덕동 36번지

– Email: intl@cheongju.ac.kr

14[R] Chongshin University– Website: http://www.chongshin.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 사당3동 산 31-3번지

– Email:

15[N] Chonnam National University– Website: http://www.jnu.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 북구 용봉동 333번지

– Email: w3master@chonnam.ac.kr

16Chosun University– Website: http://www.chosun.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 동구 서석동 375번지

– Email: admission@chosun.ac.kr

17[A] Chugye University For The Arts– Website: http://www.chugye.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 북아현동 190-1번지

– Email: chugye@chugye.ac.kr

18Chung-Ang University– Website: http://www.cau.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 동작구 흑석동 221번지

– Email: likashot@cau.ac.kr

19[N] Chungbuk National University– Website: http://www.chungbuk.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 52번지

– Email: webmaster@chungbuk.ac.kr

20[E-N] Chungcheon National University of Education– Website: http://www.cnue.ac.kr/

– Địa chỉ: 강원도 춘천시 공지로 126번지

– Email: cnue-admin@cnue.ac.kr

21[N] Chungju National University– Website: http://www.cjnu.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청북도 충주시 대학로 50번지

– Email: webmaster@cjnu.ac.kr

22[N] Chungnam National University– Website: http://www.cnu.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 유성구 대학로 99번지

– Email:

23Daebul University– Website: http://www.daebul.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라남도 영암군 삼호읍 산호리 72번지

– Email: webmaster@db.ac.kr

24[A] Daegu Arts University– Website: http://www.dgau.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 칠곡군 가산면 다부리 산117-6번지

– Email: webmaster@news.dgau.ac.kr

25Daegu Haany University– Website: http://www.dhu.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경산시 한의대로 1번지

– Email:

26[E-N] Daegu National University of Education– Website: http://www.dnue.ac.kr/

– Địa chỉ: 대구광역시 남구 중앙대로 219

– Email:

27Daegu University– Website: http://www.daegu.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경산시 진량읍 내리리 15번지

– Email: nsadmin@daegu.ac.kr

28[F] Daegu University of Foreign Studies– Website: http://www.dufs.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경산시 남천면 협석리 128-1

– Email: webmaster@dufs.ac.kr

29[R] Daejeon Catholic University– Website: http://www.dcatholic.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 연기군 전의면 신방리 263-3번지

– Email: dlwnrhks@dcatholic.ac.kr

30Daejeon University– Website: http://www.dju.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 동구 용운동 96-3번지

– Email:

31Daejin University– Website: http://www.daejin.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 포천시 선단동 산 11-1번지

– Email: webmaster@daejin.ac.kr

32Daeshin University– Website: http://www.daeshin.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경산시 백천동 137번지

– Email: contact@dju.ac.kr

33Dankook University– Website: http://www.dankook.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 용인시 수지구 죽전동 126번지

– Email: webmaster@dankook.ac.kr

34Dong-A University– Website: http://www.donga.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 사하구 하단2동 840번지

– Email: web@dau.ac.kr

35[W] Dongduk Women’s University– Website: http://www.dongduk.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울시 성북구 하월곡동 23-1번지

– Email:

36Dong-eui Uinversity– Website: http://www.dongeui.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 부산진구 가야동 산 24번지

– Email:

37Dongguk University– Website: http://www.dongguk.edu/

– Địa chỉ: 서울특별시 중구 필동3가 26번지

– Email: iie@dongguk.edu

38Dongseo University– Website: http://www.dongseo.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 사상구 주례로 47번지

– Email: international@dongseo.ac.kr

39Dongshin University– Website: http://www.dsu.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라남도 나주시 건재로 185번지

– Email:

40Dongyang University– Website: http://www.dyu.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 1번지

– Email: wwwadmin@dyu.ac.kr

41[W] Duksung Women’s University– Website: http://www.duksung.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 도봉구 쌍문동 419번지

– Email: webmaster@duksung.ac.kr

42[W] Ewha Womans University– Website: http://www.ewha.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 이화여대길 52번지

– Email: master@ewha.ac.kr

43[N] Gangneung Wonju National University– Website: http://www.kangnung.ac.kr/

– Địa chỉ: 강원도 강릉시 지변동 123

– Email: ciec@gwnu.ac.kr

44[E-N] Gongju National University of Education– Website: http://www.kongju-e.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 공주시 봉황동 376 공주교육대학교

– Email: webmaster@gjue.ac.kr

45[R] Gwangju Catholic University– Website: http://www.kjcatholic.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라남도 나주시 남평읍 남석리 170

– Email:

46[T] Gwangju Institute of Science and Technology– Website: http://www.gist.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 북구 오룡동 1번지

– Email: admis@gist.ac.kr

47[E-N] Gwangju National University of Education– Website: http://www.gnue.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 북구 풍향동 1-1번지

– Email:

48Gwangju University– Website: http://www.kwangju.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 남구 진월동 592-1번지

– Email: coolbej@gwangju.ac.kr

49Gyeongju University– Website: http://www.gju.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상북도 경주시 효현동 산 42-1번지

– Email: webmaster@gju.ac.kr

50[T-N] Gyeongnam National University of Science and Technology– Website: http://gntech.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 진주시 칠암동 150번지

– Email: webmaster@gntech.ac.kr

51[N] Gyeongsang National University– Website: http://www.gnu.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 진주시 진주대로 501번지

– Email: webadmin@gnu.ac.kr

52Hallym University– Website: http://www.hallym.ac.kr/

– Địa chỉ: 강원도 춘천시 옥천동 1번지

– Email: de1321@hallym.ac.kr

53[F] Hankuk University of Foreign Studies– Website: http://www.hufs.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 동대문구 이문동 270

– Email: webmaster@hufs.ac.kr

54Hannam University– Website: http://www.hannam.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 대덕구 오정동 133번지

– Email: hnubob@hotmail.com

55Hanseo University– Website: http://www.hanseo.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 서산시 해미면 대곡리 360번지

– Email:

56Hanshin University– Website: http://www.hs.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 오산시 양산동 411번지

– Email: interedu0901@hs.ac.kr

57Hansung University– Website: http://www.hansung.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울특별시 성북구 삼선동2가 389번지

– Email: webadmin@hansung.ac.kr

58Hanyang University– Website: http://www.hanyang.ac.kr/

– Địa chỉ: 성울특별시 성동구 행당동 17번지

– Email:

59Honam University– Website: http://www.honam.ac.kr/

– Địa chỉ: 광주광역시 광산구 어등대로 417번지

– Email:

60[A] Hongik University– Website: http://www.hongik.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울시 마포구 상수동 72-1

– Email:

61Hoseo University– Website: http://www.hoseo.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 아산시 배방읍 세출리 165번지

– Email:

62Howon University– Website: http://www.howon.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라북도 군산시 임피면 월하리 727번지

– Email:

63Hyupsung University– Website: http://www.uhs.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 화성시 봉담읍 상리 14번지

– Email:

64Inha University– Website: http://www.inha.ac.kr/

– Địa chỉ: 인천광역시 남구 용현동 253번지

– Email: orir@inha.ac.kr

65Inje University– Website: http://www.inje.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 김해시 어방동 607번지

– Email:

66[N] Jeju National University– Website: http://www.jejunu.ac.kr/

– Địa chỉ: 제주특별자치도 제주시 아라1동 1번지

– Email: webmaster@jejunu.ac.kr

67[E-N] Jeonju National University of Education– Website: http://www.jnue.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 동서학동 128번지

– Email: webmail@jnue.kr

68Jeonju University– Website: http://www.jj.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 효자동3가 12번지

– Email: webmaster@jj.ac.kr

69[R] Jesus University– Website: http://www.jesus.ac.kr/

– Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 중화산동1가 168-1번지

– Email:

70[T] KAIST– Website: http://www.kaist.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 유성구 구성동 373-1번지

– Email: admission@kaist.ac.kr

71Kangnam University– Website: http://www.kangnam.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 용신시 기흥구 구갈동 산 111번지

– Email:

72[N] Kangwon National University– Website: http://www.kangwon.ac.kr/

– Địa chỉ: 강원도 춘천시 효자2동 192-1번지

– Email: intn@kangwon.ac.kr

73Kaya University– Website: http://www.kaya.ac.kr/

– Địa chỉ: 경상남도 김해시 삼계동 60번지

– Email: webmaster@kaya.ac.kr

74KDI School– Website: http://www.kdischool.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울시 동대문구 청량리동 207-43번지

– Email: webadmin@kdischool.ac.kr

75Keimyung University– Website: http://www.kmu.ac.kr/

– Địa chỉ: 대구광역시 달서구 신당동 1000번지

– Email:

76Konkuk University– Website: http://www.konkuk.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울시 광진구 화양동 1번지

– Email:

77Konyang University– Website: http://www.konyang.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 서구 사수원동 685번지

– Email:

78Kookmin University– Website: http://www.kookmin.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울시 성북구 정릉동 861-1번지

– Email:

79Korea Aerospace University– Website: http://www.hangkong.ac.kr/

– Địa chỉ: 경기도 고양시 덕양구 화전동 200번지

– Email: webmaster@kau.ac.kr

80[R] Korea Baptist Theological University/Seminary– Website: http://www.kbtus.ac.kr/

– Địa chỉ: 대전광역시 유성구 하기동 산14

– Email:

81[R] Korea Christian University– Website: http://www.kcu.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 강서구 화곡6동 953-1

– Email: webmaster@kcu.ac.kr

82[M-N] Korea Maritime University– Website: http://www.hhu.ac.kr/

– Địa chỉ: 부산광역시 영도구 동삼동 1

– Email: mailadm@hhu.ac.kr

83[N] Korea National Sport University– Website: http://www.knsu.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 송파구 오륜동 88-15번지

– Email:

84[A-N] Korea National University of Arts– Website: http://www.karts.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 서초구 서초동 2374번지 남부순환로 2374

– Email:

85[E-N] Korea National University of Education– Website: http://www.knue.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청북도 청원군 강내면 다락리 산 7번지

– Email:

86Korea Nazarene University– Website: http://www.kornu.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 456번지

– Email:

87Korea University– Website: http://www.korea.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 성북구 안암동5가 1번지

– Email:

88[E-T-N] Korea University of Technology and Education– Website: http://www.kut.ac.kr/

– Địa chỉ: 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 307번지

– Email:

89[R] Korean Bible University– Website: http://www.bible.ac.kr/

– Địa chỉ: 서울 노원구 상계7동 205번지

– Email:

90Kosin University&lt

 

Bài viết mới nhất

Chuyên mục

tin tức liên quan

 Hàn Quốc là một nước nhỏ, khoảng 100.000 km2. Đất nước này có nền văn hóa thú vị, độc đáo...
Nhật Bản là một quốc gia có nền văn hóa đặc biệt, bắt nguồn từ những định mức, truyền thống...
Việt Nam và Nhật Bản từ xưa đến nay đều có nhiều nét tương đồng về phong tục tập quán,...
Một trong những ngày lễ lớn được tổ chức tại Nhật Bản giống như ngày lễ truyền thống lớn khác...
Mỗi khi năm cũ đi qua và năm mới lại đến, trên mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có...