Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội là đơn vị cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong suốt những năm qua

Được sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã mở ngành Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc để giúp sinh viên tăng cơ hội tìm kiếm việc làm tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc.