Lịch & điểm thi

Thông tin về lịch thi và điểm thi của trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Kết quả học tập kì II (lần 1) lớp BK5.01 – CNTT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ  BÁCH KHOA HÀ NỘI Tổng hợp kết quả kì II (lần 1)...

Danh sách thi lại, học lại sinh viên lớp BK5.01-CNTT

Điều kiện đăng ký học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm trong thông báo. Trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần/ môn học, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo

Lịch thi kết thúc lớp 10 của lớp BK5.01-BTVH năm học 2014-15

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI LỊCH THI KẾT THÚC LỚP 10 PHÒNG ĐÀO...

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-15 lớp BK5.01 – CNTT

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ II năm học 2014-15 dành cho lớp BK5.01 – CNTT.

Danh sách thi lại, học lại lớp BK4.02- CNTT học kỳ II năm học...

Danh sách thi lại học kỳ II năm học 2014-15 của lớp CNTT

Lịch thi lại lớp BK4.02 – CNTT học kỳ II năm 2014-15

Lịch thi lại lớp BK4.02 - CNTT học kỳ II

Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 lớp BK5.01 khoa CNTT

Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 lớp CNTT

Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15 lớp BK4.02-CNTT

 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HÀ NỘI 

Lịch thi học kỳ I năm 2014-15 lớp BK4.02-KT

Lịch thi học kỳ I năm học 2014-15

Thông tin mới nhất