26 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng Ba Năm 2019
  • Tiếng Việt
  • English

Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp
Tuyển sinh - Đào tạo

Tuyển sinh - Đào tạo

Các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2012- 2015

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi...

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – KT

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-15 của các lớp.

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-15 lớp BK5.01 – CNTT

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ II năm học 2014-15 dành cho lớp BK5.01 – CNTT.
Tuyển sinh văn bằng 2 công nghệ thông tin

Tuyển sinh văn bằng 2 công nghệ thông tin

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – CNTT

TRƯỜNG TRUNG CẤP  CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Danh sách thi lại, học lại lớp BK4.02- CNTT học kỳ II năm học...

Danh sách thi lại học kỳ II năm học 2014-15 của lớp CNTT

Mẫu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên

Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội Dưới đây là mẫu đánh giá kết quả dành cho học sinh sinh viên trường - Biên bản...

Lịch thi lại lớp BK4.02 – CNTT học kỳ II năm 2014-15

Lịch thi lại lớp BK4.02 - CNTT học kỳ II

Lịch thi lại của lớp BK4.02 – KT học kỳ II năm học 2014-15

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-15
Khai giảng lớp học tiếng hàn tại Hà Nội

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cùng sinh viên bản địa năm 2015

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội khai giảng lớp học tiếng Hàn do những giáo viên từ ĐH Daejin trực tiếp tham gia và biên soạn