16 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Mười Hai Năm 2018
  • Tiếng Việt
  • English

Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp
Tuyển sinh - Đào tạo

Tuyển sinh - Đào tạo

Các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

Danh sách thi lại, học lại sinh viên lớp BK5.01-CNTT

Điều kiện đăng ký học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm trong thông báo. Trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần/ môn học, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo
Tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Hàn

Tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Hàn năm 2015

Trường Trung cấp Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Hàn Quốc hệ chính quy học trong và ngoài giờ hành chính hoặc thứ 7, chủ nhật.

Lịch thi kết thúc lớp 10 của lớp BK5.01-BTVH năm học 2014-15

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI LỊCH THI KẾT THÚC LỚP 10 PHÒNG ĐÀO...

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2012-...

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2012- 2015

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi...

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – KT

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-15 của các lớp.

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-15 lớp BK5.01 – CNTT

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ II năm học 2014-15 dành cho lớp BK5.01 – CNTT.
Tuyển sinh văn bằng 2 công nghệ thông tin

Tuyển sinh văn bằng 2 công nghệ thông tin

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2014-2015 lớp BK4.02 – CNTT

TRƯỜNG TRUNG CẤP  CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...