Lễ ký hiệp ước giao lưu quốc tế với CĐ Khoa học – Kỹ thuật Bussan Hàn Quốc

Nhằm đẩy mạnh chiến lược hợp tác quốc tế, trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã ký hiệp ước giao lưu với CĐ Khoa học - Kỹ thuật Bussan Hàn Quốc

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu

Hoạt động Ban Giám Hiệu