33 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Sáu Năm 2019
  • Tiếng Việt
  • English

Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp
Hoạt động du học sinh

Hoạt động du học sinh

Tiếp tục những Sinh viên HPC xuất cảnh Du học Hàn Quốc

Ngày 15/4, 9 sinh viên của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã xuất cảnh du học trường Đại học Sangmyung và Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Các em nằm trong số hơn 100 sinh viên của trường đã xuất cảnh du học tại các trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc, tính từ tháng 12/2016 cho đến tháng 3/2017.

9 sinh viên Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội xuất cảnh...

Ngày 12/4, 9 sinh viên của Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã xuất cảnh du học trường Đại học Woosong và Đại học Hallym, Hàn Quốc. Tính từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã có hơn 100 sinh viên xuất cảnh du học tại các trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Hình ảnh các sinh viên của trường HPC tại Đại học Semyung, Hàn Quốc

Ngày 8/3 vừa qua, 5 sinh viên của trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội đã xuất cảnh du học Đại học Semyung, Hàn Quốc. Đó là các sinh viên: Nguyễn Trung Kiên, Vi Thị Loan, Nguyễn Thành Văn, Phạm Huy Du. Vũ Văn Lâm. Ngay khi vừa đặt chân sang nước bạn, và hoàn thiện các thủ tục nhập học, các em đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, học tập, sinh hoạt, hòa nhập với các bạn trong lớp.