25 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Hai, Ngày 19 Tháng Ba Năm 2018
  • Tiếng Việt
  • English
Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thầy Bùi Quang Thịnh


HIỆU TRƯỞNG

Thầy Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Phạm Văn Hiếu


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Hà Đình Thủy

HIỆU TRƯỞNG

Thầy Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Phạm Văn Hiếu


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Hà Đình Thủy

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Tiến sĩ Lê Đăng Hoan


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Ông Nhâm Phong Tấn

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Cô PHẠM MINH TƠ


CÁN BỘ

Cô LÊ THỊ THƯƠNG HUYỀN


CÁN BỘ

Cô HOÀNG HÀ


CÁN BỘ

Cô NGUYỄN THỊ VÂN ANH

 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cô Trần Thị Vân


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hoa


CÁN BỘ

Thầy Tạ Bình Minh


CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Thúy


CÁN BỘ

 Hoàng Trung Điệp


CÁN BỘ

Nguyễn Hữu Định


CÁN BỘ

Nguyễn Văn Toàn


CÁN BỘ

Nguyễn Văn Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cô Lê Thị Huyền


THỦ QUỸ

Cô Nhâm Thị Đài Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Phạm Thị Chi


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thị Trang

CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Thanh Hường


CÁN BỘ

Cô Trần Thị Hà

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy Nguyễn Văn Du


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


CÁN BỘ

Cô Vũ Kim Dung


CÁN BỘ

Cô Lại Thị Duyên


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Quỳnh Trang


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thúy

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Mai Thị Thanh Hương


GIÁO SƯ PHÁI CỬ ĐẠI HỌC SANGMYUNG

Thầy Park Ker Yong


GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC

Thầy Kang Yong Suk


GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC

Cô Kang Kyung Yoo


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Thị Hải Yến


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hà


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thu Hằng


GIẢNG VIÊN

Cô Tô Thị Phương Lan


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thanh Nhàn


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Phương Thúy


GIẢNG VIÊN 

Thầy Phạm Văn Trí


GIẢNG VIÊN

Cô Cao Thị Hải Yến

CÁN BỘ

CÔ NGUYỄN THỊ SOA


CÁN BỘ

CÔ TRẦN THỊ LIỄUCÁN BỘ

Thầy Nguyễn Văn Chung

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thầy ĐOÀN VĂN THIẾT

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BẮC GIANG

Thầy NGUYỄN TIẾN DŨNG


CÁN BỘ

Thầy NGÔ KHÁNH TOÀN

CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Hữu Vũ


CÁN BỘ

Cô Mai Thúy Nga


 

 


 

 


ĐIỀU PHỐI VIÊN VĂN PHÒNG

Cô Vũ Thị Thuận

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ NHẬT BẢN

Cô MAI THÚY NGA

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ  HÀN QUỐC

Cô LÊ THỊ HẢI

 


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN VĂN HỢI


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN TÙNG LÂM

Bí thư chi bộ

Thầy Ngô Văn Sự


Ủy viên

Thầy Bùi Quang Thịnh


Ủy viên

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


Ủy viên

Thầy Hà Đình Thủy

 


Đảng viên

Cô Phạm Minh Tơ


Đảng viên

Cô Trần Thu Hà


Đảng viên

Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
Cô Vũ Kim Dung
Thầy Lê Hậu
Cô Nguyễn Thị Thu Vân
Bạn Lý Văn Lượng
Cô Thương Huyền

Thư Du học sinh gửi Ban Giám hiệu, thầy cô Trường Cao đẳng Công...

"Đại học không phải là con đường duy nhất, cũng không phải là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Và em đã đánh đổi 4 năm đại học ở Việt Nam, được gọi là thanh xuân của sinh viên, để đi một hướng đi khác - đó là DU HỌC."