30 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Năm, Ngày 21 Tháng Chín Năm 2017
  • Tiếng Việt
  • English
Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thầy Bùi Quang Thịnh


HIỆU TRƯỞNG

Thầy Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Phạm Văn Hiếu


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Hà Đình Thủy

HIỆU TRƯỞNG

Thầy Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Phạm Văn Hiếu


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Thầy Hà Đình Thủy

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Tiến sĩ Lê Đăng Hoan


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Ông Nhâm Phong Tấn

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Cô PHẠM MINH TƠ


CÁN BỘ

Cô LÊ THỊ THƯƠNG HUYỀN


CÁN BỘ

Cô HOÀNG HÀ


CÁN BỘ

Thầy VŨ HẢI HƯỚNG

 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

Cô Trần Thị Vân


CÁN BỘ VĂN THƯ

Cô Nguyễn Thị Hoa

CÁN BỘ

Thầy Tạ Bình Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cô Lê Thị Huyền


THỦ QUỸ

Cô Nhâm Thị Đài Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Phạm Thị Chi


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thị Trang

CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Thanh Hường


CÁN BỘ

Cô Trần Thị Hà

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy Nguyễn Văn Du

 


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


CÁN BỘ

Cô Vũ Kim Dung


CÁN BỘ

Cô Lại Thị Duyên


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Quỳnh Trang

CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thúy

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Mai Thị Thanh Hương


GIÁO SƯ PHÁI CỬ ĐẠI HỌC SANGMYUNG

Thầy Park Ker Yong


GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC

Thầy Kang Yong Suk


GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC

Cô Kang Kyung Yoo


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Thị Hải Yến


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hà


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thu Hằng


GIẢNG VIÊN

Cô Tô Thị Phương Lan


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thanh Nhàn


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Phương Thúy


GIẢNG VIÊN 

Thầy Phạm Văn Trí


GIẢNG VIÊN

Cô Cao Thị Hải Yến

CÁN BỘ

CÔ NGUYỄN THỊ SOA


CÁN BỘ

CÔ TRẦN THỊ LIỄU


CÁN BỘ

Thầy Phan Ngọc Nguyên


CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Văn Chung

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thầy ĐOÀN VĂN THIẾT

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BẮC GIANG

Thầy NGUYỄN TIẾN DŨNG


CÁN BỘ

Thầy NGÔ KHÁNH TOÀN

CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Hữu Vũ


CÁN BỘ

Cô Mai Thúy Nga


CÁN BỘ

Thầy Bùi Văn Thanh


CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Văn Chung


TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG

TS.Trần Hải Linh

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ NHẬT BẢN

Cô MAI THÚY NGA

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ  HÀN QUỐC

Cô LÊ THỊ HẢI

 


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN VĂN HỢI


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN TÙNG LÂM

Bí thư chi bộ

Thầy Ngô Văn Sự


Ủy viên

Thầy Bùi Quang Thịnh


Ủy viên

Cô Lê Thị Quỳnh Anh


Ủy viên

Thầy Hà Đình Thủy

 


Đảng viên

Cô Phạm Minh Tơ

Đảng viên

Cô Trần Thu Hà

Đảng viên

Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
Cô Vũ Kim Dung
Thầy Lê Hậu
Cô Nguyễn Thị Thu Vân
Bạn Lý Văn Lượng
Cô Thương Huyền

Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội và Đại học DEAJEON Hàn...

Ngày 19/9, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) và Đại học DEAJEON Hàn Quốc đã ký kết Biên bản hợp tác giáo dục đào tạo.