18 C
Hanoi,Vietnam
Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Mười Hai Năm 2018
  • Tiếng Việt
  • English

Du học Hàn Quốc - Nhật Bản
Tuyển sinh trung cấp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC

Thầy Bùi Quang Thịnh


HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh Anh
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu


 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Cô Cao Bích Thủy

HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ Ngô Văn Sự

NHIỆM VỤ:

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường được quy định tại Điều lệ trường cao đẳng, tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội.

– Trực tiếp chỉ đạo: công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; công tác tổ chức, nhân sự, hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

– Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, thi đua khen thưởng.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Lê Thị Quỳnh AnhNHIỆM VỤ:

– Phụ trách công tác kế hoạch tài chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế.

– Phụ trách công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo với nước ngoài.

– Trực tiếp chỉ đạo các phòng Tài chính – Kế toán, Hợp tác quốc tế.

– Kiêm chức danh: Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TS Phạm Văn Hiếu

NHIỆM VỤ:

– Phụ trách công tác đào tạo chính quy dài hạn và ngắn hạn của Trường.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng, Cơ sở thực hành, thực tập và các khoa, bộ môn thuộc Trường.

– Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tốt nghiệp.

– Đảm nhiệm một số công việc khác khi được phân công.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Lê Văn Dũng

NHIỆM VỤ:

– Thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trường tại Cơ sở Hải Phòng.

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc được giao quản lý tại Cơ sở Hải Phòng.


 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Cao Bích Thủy

NHIỆM VỤ:

– Phụ trách các ngành nghề đào tạo sau tại Cơ sở Hải Phòng:
+ May thời trang
+ Thiết kế thời trang
+ Kỹ thuật chế biến món ăn

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Nguyễn Văn Thảo

NHIỆM VỤ:

– Thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trường tại Cơ sở Bắc Giang.

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc được giao quản lý tại Cơ sở Bắc Giang.


Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu căn cứ theo Quyết định Số 35/QĐ – BKHN, về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám hiệu, do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội ký ngày 4/5/2018

THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Ông Nhâm Phong Tấn

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban tổ chức Trung ương


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

Tiến sĩ Lê Đăng Hoan

Phó Chủ tịch Hội đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam; Giảng viên Tiếng Hàn trường Đại học KHXH&NV; Là người viết và đồng tác giả của nhiều cuốn sách giáo khoa Tiếng Hàn đang được sử dụng tại các trường Đại học Việt Nam; Là Dịch giả của nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt


THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

PGS.TS Dương Đức Lân

Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Cô PHẠM MINH TƠ


CÁN BỘ

Cô LÊ THỊ THƯƠNG HUYỀN


CÁN BỘ

CÔ HOÀNG HÀ


CÁN BỘ

THẦY BÙI QUANG CÔNG


CÁN BỘ

Cô VY THỊ OANH

 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cô Trần Thị Vân


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Cô Nguyễn Thị Lệ Hương


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hoa

 


CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Thúy


CÁN BỘ

Nguyễn Văn Toàn


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cô Lê Thị Hồng Minh


THỦ QUỸ

Cô Nhâm Thị Đài Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Phạm Thị Chi


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thị Trang


CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Cô Bùi Thanh Hà

CÁN BỘ

Cô Trần Thị Hà


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Bích Ngọc


CÁN BỘ

Cô Bùi Kiều Oanh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy Nguyễn Văn Du


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Vũ Kim Dung


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Huyền


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Thảo


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Vân Anh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Yến


CÁN BỘ

Cô Mai Tô Kiều Trinh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Kim Anh


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Hiền


CÁN BỘ

Cô Phạm Thị Lý


CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Tiến Thọ

 


CÁN BỘ

Thầy Trương Hữu PhongCÁN BỘ

Cô Lương Thị UyênCÁN BỘ
Thầy Nguyễn Văn Khánh
 

CÁN BỘ

Thầy Nguyễn Đình Thắng

CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thúy

TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Mai Thị Thanh Hương


PHÓ TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Cao Thị Hải Yến


PHÓ TRƯỞNG KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Cô Lê Phương Thúy


GIÁO SƯ PHÁI CỬ TỪ ĐẠI HỌC SANGMYUNG HÀN QUỐC

Thầy Park Ker Yong


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Kang Yong Suk


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

GS Han SangIn


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Cô Kang Kyung Yoo


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Thầy Kwon Kiwon


GIẢNG VIÊN HÀN QUỐC

Cô Lee Juwon


GIẢNG VIÊN

Cô Lê Thị Hải Yến


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thị Hà


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thu Hằng


GIẢNG VIÊN

Cô Tô Thị Phương Lan


GIẢNG VIÊN

Cô Nguyễn Thanh Nhàn


GIẢNG VIÊN 

Thầy Phạm Văn Trí


GIẢNG VIÊN

Cô Phạm Quỳnh Giao

GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Lê Văn Phong


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Lương Thùy Dung


GIẢNG VIÊN

Thạc sĩ Trần Thị Thu Giang


GIẢNG VIÊN

Thầy Bùi Quang Công

TRƯỞNG KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

CÔ LÊ THỊ DUYÊN


GIẢNG VIÊN

THẠC SĨ TRẦN THỊ THU GIANG


GIẢNG VIÊN

CÔ LÊ THÙY DƯƠNG


GIẢNG VIÊN

CÔ HÀ PHƯƠNG ANH

TRƯỞNG KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN

THẠC SĨ NGUYỄN THỊ HUỆ


GIẢNG VIÊN

CÔ ĐẶNG KHÁNH VÂN


GIẢNG VIÊN

CÔ PHẠM PHƯƠNG ANH


GIẢNG VIÊN

CÔ VŨ VÂN ANH

TRƯỞNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS. PHẠM VĂN HIẾU


GIẢNG VIÊN

CÔ VY OANH


GIẢNG VIÊN

CÔ LƯƠNG THÙY DUNG


GIẢNG VIÊN

CÔ NGUYỄN THỊ VÂN ANH

GIẢNG VIÊN NHẬT BẢN

THẦY TSURUOKA


GIẢNG VIÊN

THẦY PHẠM MINH QUANG


GIẢNG VIÊN

CÔ HÀ THỊ MỸ LINH


GIẢNG VIÊN

CÔ TRẦN THỊ PHƯƠNG


GIẢNG VIÊN

THẦY NGUYỄN TRUNG ĐIỆP


GIẢNG VIÊN

THẦY ĐINH CÔNG CHÍ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HTQT – PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH CƠ SỞ HẢI PHÒNG

Thầy Nguyễn Văn Du


CÁN BỘ

Cô Trần Thị Huyền Ngọc


CÁN BỘ

Cô Bùi Thị Phương Thảo


CÁN BỘ

Cô Đoàn Thị Phương


CÁN BỘ

Cô Đinh Thị Phương


CÁN BỘ

Cô Đoàn Thị Thúy

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BẮC GIANG

Thầy NGUYỄN TIẾN DŨNG


CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

Cô NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC


CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

Cô Thân Thị Thu Hằng


CÁN BỘ PHÒNG KẾ TOÁN

Cô Trần Thị Liên


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô Nguyễn Thị Lan Phương


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy Phạm Tùng Linh


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy Đặng Văn Hảo


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô NGUYỄN THỊ THU TRANG


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cô CAO THỊ THÚY


CÁN BỘ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thầy NGUYỄN CÔNG KHOA

GIÁM ĐỐC

BÙI QUANG THỊNH


PHÓ GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN THỜI


PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HÀ


TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TAY NGHỀ

NGÀI TAKA I SHI TSUNEO


TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

NGÀI SAITO YOSHI AKI


CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

HOÀNG ANH TÙNG


CÁN BỘ

LÊ THỊ THÚY


CÁN BỘ

ĐINH CÔNG CHÍ

 

 

 

 

 


ĐIỀU PHỐI VIÊN VĂN PHÒNG

Cô Vũ Thị Thuận

PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ NHẬT BẢN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ HỒ SƠ  HÀN QUỐC

Cô LÊ THỊ HẢI

 


CÁN BỘ

Cô NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN


CÁN BỘ

Cô TRỊNH THỊ THỤC CHINH


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN TÙNG LÂM


CÁN BỘ

Thầy NGUYỄN XUÂN TÙNG


TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

Thầy Kwon Kiwon


CÁN BỘ

Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Bí thư Chi bộ

Thạc sĩ Ngô Văn Sự


Ủy viên

PGS TS Dương Đức Lân


Uỷ viên

Thầy Bùi Quang Thịnh


Ủy viên

Cô Lê Thị Quỳnh AnhĐảng viên

Cô Phạm Minh Tơ


Đảng viên

Cô Trần Thu Hà


Đảng viên

Cô Nguyễn Thị Thu Vân


Đảng viên

Cô Nhâm Thị Đài Trang


Đảng viên

Cô Vũ Kim Dung

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
Cô Vũ Kim Dung
Cô Nguyễn Thị Thu Vân
Bạn Lý Văn Lượng
Cô Thương Huyền

Lễ chia tay Du học sinh Trung tâm đào tạo quốc tế HPC Bắc...

Ngày 9/12, Trung tâm quốc tế HPC Bắc Giang - Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) đã tổ chức Lễ chia tay Du học sinh, kỳ bay Tháng 12/2018.